24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Szanowni Państwo

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na terenie szkoły przypominam aktualny stan prawny w tym zakresie.

1.      Umowa ubezpieczenia NNW uczniów jest umową dobrowolną – może być zawarta jedynie z woli rodziców. Tylko rodzice mogą podjąć decyzję czy ubezpieczyć dziecko i jakiego wybrać ubezpieczyciela.

2.      Nie istnieją żadne przepisy oświatowe upoważniające dyrektora oraz inne organy szkoły (m.in. radę rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

3.      Tylko rodzic może wyrazić zgodę na przekazanie ubezpieczycielowi danych osobowych dziecka.

4.      Nie ma możliwości prawnych, aby szkoła za pośrednictwem swoich pracowników lub organów, dokonywała zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci.

W związku z powyższym informuję Państwa, że od 1 września 2019 r. szkoła nie będzie zawierać w Państwa imieniu oraz pośredniczyć w zawieraniu przez Państwo umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby ułatwić Państwu sfinalizowanie takiego ubezpieczenia, przed rozpoczęciem roku szkolnego na stronie szkoły pojawi się zakładka, w której umieszczone zostaną odnośniki do portali ubezpieczycieli, za pomocą których dokonać będzie można ubezpieczenia dziecka zdalnie przez Internet. Od Państwa woli zależeć będzie czy zawrzecie takie ubezpieczenie i jaką wybierzecie Państwo ofertę.

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

Dyrektor szkoły

 

Strony przydatne przy zawieraniu ubezpieczenia NNW dla uczniów:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Compensa Vienna Insurance Group

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  • oferta ubezpieczenia na kwotę 10.000 zł (kod: r9zvs)
  • oferta ubezpieczenia na kwotę 14.000 zł (kod: fhu2w)
  • oferta ubezpieczenia na kwotę 20.000 zł (kod: qvltf)

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń